Floris gaat floreren, floreer je mee?

Mijn missie

 

Ik geloof dat als kinderen, mensen en organisaties floreren alles mooier wordt. Als dit gebeurt komt er energie vrij. Mensen die floreren zitten in hun kracht, hebben plezier en vertrouwen en voldoende energie om de taak aan te kunnen. Floreren is gebruik maken van wat je hebt, iets doen waar je van gaat kwispelen, wat je kan of kan leren en je op je plek voelen. Ik weet dat er in het onderwijs nog teveel scholen, besturen, mensen, klassen en situaties zijn waarin niet of maar een beetje gefloreerd wordt. Ik zie het als mijn missie om op meer plaatsen, in meer scholen en organisaties, mensen te helpen floreren, en daarmee de organisaties waar zij werken.

Hoe ik dat doe?

Een snelle analyse, prikkelende vragen, heldere feed-back, op tafel krijgen wat onder het tapijt zit, verbindingen leggen en vooral kansen zichtbaar maken. Ik zet daarbij mijn eigenschappen en kennis en kunde in. Als coach, teamcoach, begeleider, facilitator van Deep Democracy, adviseur, critical-friend, sparringpartner of inspirator.

Ik kan snel in kaart brengen wat er is. Ik kan vertrouwen en richting geven, ruimte voor groei creëren maar ook begrenzen. Ik kan spiegelen, organiseren, confronteren en daardoor beweging realiseren. Ik maak verwachtingen expliciet, ik voer “niet gevoerde gesprekken” en krijg teams en mensen in ontwikkeling.

 

Visie

Het is mijn visie dat je energie en resultaat krijgt als je vanuit het denken naar het doen gaat. Door goed na te denken over het waarom, het doel en het gewenste resultaat kan er veel ballast overboord gegooid worden. In het onderwijs willen we het goed doen, onze grootste drijfveer. Maar wat eigenlijk? Onze drijfveren leiden tot actie, terwijl het tot nadenken zou moeten leiden. En als we dan goed nagedacht hebben, hoe staan we er dan voor om daar ook te komen? Welke krachten zetten we in? En welke zetten we uit? Hoe werken we samen? Hoe liggen de verantwoordelijkheden? Wie is er verantwoordelijk? Welke hulp hebben we nodig? En hoe snel kunnen we eigenlijk? Wat doen we als?

 

De komende periode ben ik bezig met het opnieuw uitvinden van mezelf en het daarmee opbouwen van mijn bedrijf en diensten. Zo zal ook deze website doorgroeien en uitbreiden. Het zaadje is ontkiemd, de groei is begonnen.

Floris

 

Ook Floreren?

Neem contact op:

info@florisdekker.nl

M: 0630353792