Tijdelijk leiderschap

Interim-management is vaak nodig. Maar nog veel vaker biedt het inzetten van een interim-manager de organisatie een kans om voor te sorteren op de toekomst. Ik spreek graag van tijdelijk leiderschap: het gaat erom op tafel te krijgen wat de organisatie wil en waar de organisatie naar toe gaat. Om op tafel te krijgen welke belemmeringen er zijn en welke kansen er liggen. Om ervoor te zorgen dat de organisatie na de interim-fase met vertrouwen naar de toekomst kan kijken. Met een team dat zich eigenaar en verantwoordelijk voelt voor de organisatie en de ontwikkeling.

Wisselingen in de leiding, schooldirecteur of bestuurder, zijn momenten waarop strategisch gekozen kan worden voor een tussenfase. Zodat de nieuwe directeur fris kan starten! Ik kan daarbij helpen. Na een uitgebreide intake, waarbij we verkennen wat de beelden, ideeën, zorgen en wensen zijn,  start ik om in de eerste fase de organisatie verder in beeld te brengen. Meer weten?

Neem contact io