Floris Dekker

Waar staat de organisatie? De start van een succesvolle koers

Een goed koersplan geeft richting, motiveert en helpt met keuzes. Maar een goede koers krijg je niet alleen met een doel, ook de beginsituatie, het startpunt, moet duidelijk zijn. Waar sta je, wat ga je doen, wie is je reisgezelschap en wat wordt, alles overziend, je eerste hindernis? Ik help je dit in kaart te brengen. Zodat de koers geplot kan worden!

Tijdelijk leiderschap (interim-management)

Rust, duidelijkheid, het startpunt goed in beeld, mensen krijgen weer plezier.  Ik start een opdracht vaak met het kaart brengen van de organisatie op vier dimensies: bestaansrecht, inrichting, dynamiek en omgeving. Die analyse geeft de organisatie duidelijkheid over waar deze staat, waarom het is zoals het is en wat de volgende stap wordt. Dan kan er gericht gewerkt worden aan verbetering. Tijdelijk leiderschap leidt tot langdurig effect. Ondertussen worden lopende kwesties opgepakt en waar mogelijk opgelost.

Organisatieadvies

Een snelle analyse, prikkelende vragen, heldere feed-back, ontdekken wat er ook is, verbindingen leggen en kansen zichtbaar maken.  Als (team)coach, organisatieadviseur, interim-manager of facilitator van Deep Democracy help ik je organisatie ontwikkelen.

Deep Democracy

De manier om zichtbaar te krijgen wat er nog meer speelt. Zodat besluiten genomen kunnen worden op alles wat er speelt. En om de wijsheid van de minderheid toe te voegen aan de besluiten, zodat deze van iedereen zijn. Meer lezen!

Floris Dekker

Gegevens

Floris Dekker
Impalastraat 15
3523 PJ Utrecht
M: 0630353792
info@florisdekker.nl
KvK: 68329105

Als leiden lijden wordt

Leiden of lijden? Ik help je het eerste te doen en het tweede te voorkomen.