Voorzitter

Een goede voorzitter nodig? Gevonden!

Waarom een voorzitter inhuren? Omdat het helpt!

Een goede voorzitter:

  • zorgt voor een goed proces;
  • zorgt dat iedereen aan het woord komt;
  • neemt besluiten met draagvlak;
  • bewaakt de tijd en de voortgang;
  • geeft heldere samenvattingen;
  • vraagt door;
  • is flexibel en standvastig;
  • heeft oog voor signalen uit de onderstroom;
  • is neutraal naar de inhoud maar betrokken op het proces;
  • zorgt voor een logische opbouw;
  • geeft mensen de ruimte en begrenst deze;
  • is authentiek, gezellig en verbindend;
  • verbindt stippen en benoemt patronen;
  • houdt oog voor details;
  • houdt oog voor de energie van mensen;
  • maakt de vergadering verantwoordelijk.

In bijeenkomsten vind ik het belangrijk dat mensen zich uitspreken. Als er belangrijke zaken niet gezegd worden, ook als ze een gewenst besluit mogelijk in de weg staan, zal dat op een later moment veel tijd, energie en frustratie kosten. Zoals ik vaak zeg: “Je kunt beter vertragen bij de start indien nodig. Die tijd win je later in het proces ruimschoots terug.”

Werkwijze

Is natuurlijk afhankelijk van wat de vraag is. Ik heb altijd een startgesprek, ik heb context nodig om een vergadering of bijeenkomst goed te kunnen leiden. Als ik vaker gevraagd wordt, gaat dit sneller. Ik kijk mee naar de agenda, is de opbouw logisch, is er een afwisseling (dagbijeenkomsten hebben echt afwisseling nodig), weet ik nog ondersteunende werkvormen. Als het aan de orde is, lees ik me in.

Aan het einde van de bijeenkomst kijken we kort terug. Na de bijeenkomst kijk ik met de opdrachtgever terug en deel ik mijn observaties. Die kunnen mogelijk helpen bij een volgende bijeenkomst.

Meer over mij

Ik ben vanaf 1997 voorzitter van grote en kleine bijeenkomsten. Technisch voorzitter, maar ook voorzitter met functie. Naast het voorzitten van vergaderingen, meerdere keren per week, ben ik voorzitter van het bestuur van een samenwerkingsverband geweest, van de stuurgroep Passend Onderwijs, voorzitter van het college van bestuur, van de raad van toezicht. En vele malen voorzitter van studiedagen, inhoudelijke bijeenkomsten, idee sessies, besluit-bijeenkomsten, ouderavonden. Naast het bovenstaande lijstje en de jarenlange ervaring ben ik in staat om in te zoomen en uit te zoomen, overzie ik de vergadering, wat is geweest en wat gaat komen. Ik ben geschoold als facilitator van Deep Democracy (Level 5) en kan, indien gewenst, op deze wijze besluitenvorming begeleiden. Dat doe ik regelmatig, maar lang niet altijd.

Neem contact op.