De ontwikkelvraag van jou en je team

people silhouette during sunset
Photo by Min An on Pexels.com

Hoe gaat het met je team? Wat gaat goed, wat minder en waar heb je last van? In dit traject gaan we aan de slag met de ontwikkelvraag van je team. Hoe werkt dat?

  1. De ontwikkelvraag
  2. Aan de slag
  3. Tussendoor
  4. Afronden en door
  5. Nazorg

De ontwikkelvraag

Het formuleren van de juiste ontwikkelvraag is cruciaal. Deze vraag wordt geformuleerd op basis van de teamdiagnose. En de teamdiagnose is gebaseerd op de vier dimensies van effectieve teamontwikkeling. De vier dimensies zijn:

  • Bestaansrecht, het antwoord op de vragen: waartoe zijn we hier op aarde, wat hebben we te doen, waarom zijn we een team, wat gaat er mis als we ophouden te bestaan;
  • Inrichting: het antwoord op de vragen: hoe zijn we georganiseerd, wie doet wat en is waar verantwoordelijk voor, hoe gaan de bijeenkomsten, hoe is de besluitvorming, wie is waar goed in, welke protocollen, afspraken en regels hebben we?
  • Dynamiek: het antwoord op de vragen: hoe gaan we met elkaar om, wat kunnen we wel en niet tegen elkaar zeggen, praten we over of tegen elkaar, hoe maken we elkaar beter, hoe zorgen we voor elkaar.
  • Omgeving: het antwoord op de vragen: wie heeft invloed op ons, hoe worden we ervaren, welke signalen krijgen we, hoe gaan we ermee om, wie zijn onze belangrijkste partners, klanten, wie zijn een kans en wie een risico. Zien we veranderingen vroegtijdig aankomen?

De ontwikkelvraag formuleren kan op verschillende manieren, het hangt in grote mate af van de situatie. Als deze inmiddels gespannen is, of als er wat hitte op zit, vraagt dit om een wat uitgebreidere diagnose, bijvoorbeeld met interviews met teamleden. Over het algemeen geldt hoe uitgebreider de diagnose, hoe scherper de ontwikkelvraag geformuleerd kan worden.

Aan de slag

We plannen 5-7 sessies van een dagdeel in de loop van een jaar. Voor de eerste 1-2 sessies is duidelijk waar het over moet gaan en wordt een programma gemaakt. De vervolgsessies worden ingevuld met wat zich onderweg aandient, gekoppeld aan de ontwikkelvraag. Omdat we een ontwikkeltraject ingaan is op voorhand niet aan te geven wat er op een goed moment aan de orde moet komen, of hoeveel bijeenkomst nodig zijn.

close up photography of yellow green red and brown plastic cones on white lined surface
Photo by Pixabay on Pexels.com

Tussendoor

Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van het team niet afhankelijk is van bovenstaande momenten, is het belangrijk dat er tussendoor doorontwikkeld wordt. Hiervoor is het team en de leidinggevende aan zet. Tussen de teambijeenkomsten door vinden er gesprekken met de leidinggevende plaats, met het doel tussendoor interventies te plegen die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van het team.

Afronden en door

In de laatste bijeenkomst ronden we af en borgen we wat goed gaat en mag blijven. Ook kijken we, met de ervaring van nu, naar de doorontwikkeling van het team. Wat zou een volgende ontwikkeling kunnen zijn. Met elkaar kijken we hoe het team daar zelf mee aan de slag kan. Het ontwikkelplan voor het komende jaar wordt opgesteld.

Nazorg

Na 3-6 maanden vindt er een gesprek met de leidinggevende plaats. We verkennen hoe het nu gaat, maken een snelle diagnose en bekijken wat helpend kan zijn voor de leidinggevende om de ontwikkeling vorm te geven. Het doel is dat de leidinggevende zelf doorgaat met het ontwikkelen van zichzelf en het team.

Voor het team en de leidinggevende is het boek Tools for Teams van Thijs Rijnbergen en Jaco van der Schoor beschikbaar. Hiermee kan men zelf werkvormen toepassen gericht op de ontwikkelvraag of het probleem.

De kosten hangen af van de grootte van het team, de diagnose en het aantal bijeenkomsten. Per dagdeel reken ik €750 exclusief voorbereidingstijd en BTW.