Tijdelijk leiderschap

Met enige regelmaat mag ik als interim-manager, of tijdelijk leidinggevende, aan de slag. Inmiddels beschik ik over ruime ervaring in het PO en het SO, als bestuurder en directeur. Ik vind het altijd belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van de mensen en de organisatie en tegelijkertijd mijn competenties, ervaring en kennis in te zetten om een organisatie verder te helpen. Het is “wees jezelf en pas aan” zoals Jitske Kramer in haar boek ‘Jam Cultures’ schrijft. Aanpassen om in verbinding met de mensen aan de slag te gaan, jezelf zijn omdat je niet zonder reden komt en er vaak behoefte aan richting en duidelijkheid is.

Vaak help ik organisaties met goed in beeld krijgen waar de organisatie staat. Ik kom veel in situaties waar er wel toekomstplannen liggen, maar men niet goed in beeld heeft wat het startpunt is. Echter om een succesvolle koers te plotten, heb je niet alleen een doel, maar ook een beginpunt nodig. Pas dan kun je de hindernissen zien die je tegen gaat komen in kaart brengen.

Ik ben goed in verbinden. Het verbinden met en van mensen, maar ook het verbinden van mensen aan hun verantwoordelijkheden en aan de organisatie. Verder heb ik oog voort het verbinden van beleid aan de Missie en Visie, of het verbinden van een organisatie aan de omgeving.

Neem contact op